Προτεινόμενες καλύψεις

Δείτε τις κατηγορίες καλύψεων και επιλέξτε να προστατέψετε μόνο ό,τι επιθυμείτε
Περιουσία

Προστασία των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης

Ευθύνες

Υπεράσπιση από απαιτήσεις και αποζημίωση τρίτων από λάθη ή παραλείψεις σας

Προσωπικό

Παροχές προς τους ανθρώπους που σας στηρίζουν

Πελάτες

Δείξτε προνοητικότητα για τους πελάτες σας και ξεχωρίστε!

Προτεινόμενες καλύψεις ανά είδος μονάδας φιλοξενείας

Σχετικά με εμάς

Προσήλωση στα συμφέροντα του πελάτη
Εμπειρία Ειδίκευση Συμβουλή

Στόχος μας είναι να σας προσφέρουμε καλή συμβουλή αναλύοντας την αξία κάθε κάλυψης και προσδιορίζοντας μαζί σας εκείνες τις καλύψεις που σας προσφέρουν ένα ασφαλές περιβάλλον, με τον οικονομικότερο δυνατό τρόπο. Σίγουρα δεν είναι όλες οι καλύψεις αναγκαίες σε κάθε ξενοδοχείο. Υπάρχουν όμως στοιχεία που θα σας βοηθήσουν να επιχειρείτε με ασφάλεια, έως και να βελτιώσετε την εικόνα σας στους πελάτες ή/και να διαφοροποιηθείτε από τον ανταγωνισμό σας. Θα χαρούμε να σας ακούσουμε.

  • Κοντά σας

    Ποσοστό άμεσης (max 10min) ανταπόκρισης όταν μας χρειαστείτε

  • Εταιρίες

    Ποσοστό της Αγοράς που εκπροσωπούμε

  • Αξιοπιστία

    Κριτήριο μας το συμφέρον σας

Περιπτώσεις αποζημιώσεων

Διαβάστε παρακάτω περιπτώσεις που ενεργοποιήθηκαν ασφαλιστικές καλύψεις

Μιλήστε μας