Άδικη απόλυση

Το περιορισμένο περιθώριο κέρδους που δημιουργεί η ανάγκη συγκράτησης των τιμών λόγω ανταγωνισμού, επέβαλε τη μείωση προσωπικού.  Μετά την ανακοίνωση των απολύσεων στους υπαλλήλους…

[…]

Διαρροή δεδομένων

Μετά από καταγγελία πελάτη, διαπιστώθηκε ότι έχουν αναρτηθεί σε σελίδα στο διαδίκτυο προσωπικά στοιχεία πελατών και στοιχεία κρατήσεων που διέρευσαν από το εσωτερικό σύστημα του ξενοδοχείου…

[…]