Ασφάλιση Περιουσίας

Κτιρίων & Περιεχομένου

Οχημάτων

Χρημάτων

Ασφάλιση Ευθυνών

Γενική Αστική Ευθύνη

Περιβάλλοντος

Διαρροής Προσ. Δεδομένων

Εργοδοτική Ευθύνη

Ευθύνης Στελεχών Διοίκησης

Ευθύνης Προϊόντος


Ασφάλιση Προσωπικού

Ομαδική αφάλιση

Ασφάλιση Πελατών

Υγειονομικής Μεταφοράς

Προσωπικού Ατυχήματος

Ξενοδοχεία

άνω των 100 κλινών
Ξενοδοχεία

έως και 100 κλινών


Δωμάτια
Βίλλες